Ledige stillinger

Vedlikehold

Få oversikt over vedlikehold på tennpunktskap, tremast, nettstasjon og node. Opprett automatisk vedlikeholdsoppdrag ved behov.

Kartoversikt på Dokflyt Vedlikehold

Følg enkelt status på alle objekter med kart.

Sjekkliste for vedlikeholdsobjekt

Utfør vedlikehold med enkle standardiserte sjekklister.

Prosjektoversikt for Vedlikeholdsobjekt

All informasjon om objektet samlet på ett sted. Opprett henvendelse rett til entreprenør.

Vedlikeholdssykluser tilpasset vedlikeholdstypen

Oppretter automatisk henvendelser til entreprenør på valgt vedlikeholdsdato

Ha oversikt over status på alle objekter

Sjekklister tilpasset vedlikeholdstype

Designet for PC, nettbrett og mobil