Logg inn

Vedlikehold

Få oversikt over vedlikehold på tennpunktskap, kum og noder. Opprett automatisk vedlikeholdsoppdrag ved behov.

Kartoversikt på Dokflyt Vedlikehold

Følg enkelt status på alle objekter med kart.

Sjekkliste for vedlikeholdsobjekt

Utfør vedlikehold med enkle spesialtilpassede sjekklister.

Prosjektoversikt for Vedlikeholdsobjekt

All informasjon om objektet samlet på ett sted. Opprett henvendelse rett til entrepenør.

Vedlikeholdssykluser tilpasset vedlikeholdstypen.

Oppretter automatisk henvendelser til entrepenør på valgt vedlikeholdsdato.

Ha oversikt over status på alle objekter.

Sjekklister tilpasset vedlikeholdstype.

Tilpasset alle enheter.