Dokumentasjon for fremtiden

  1. Montører dokumenterer arbeidet på en enklere måte
  2. Saksbehandler får god oversikt over hva som gjøres
  3. Skjemaer blir komplette og kvalitetssikret
  4. Bildesjekkpunkter gir mer detaljert rapportering
  5. Ferdige oppsett av SJA og risikovurderinger
Kontakt oss for demo

Ønsker du en bedre dokumentasjonsflyt i din bedrift?

Ta kontakt med oss og få mer informasjon om hvordan vår unike produktpakke kan gjøre din hverdag enklere.

Utviklet av Dokflyt AS © 2016